Over Stimuline®

Biostimulanten zijn producten van natuurlijke oorsprong die de groei stimuleren, de nutriëntenopname bevorderen en de weerbaarheid van planten verhogen. Daardoor zijn deze beter bestand tegen abiotische stress.

Van Iperen bracht na een reeks intensieve onderzoeken een eigen lijn biostimulanten op de markt onder de naam Stimuline®. De belangrijkste ingrediënten zijn humuszuren, aminozuren en plantextracten. Deze verhogen de vitaliteit van de plant en daarmee dus de weerbaarheid en stressbestendigheid van die plant.  De exacte samenstelling van het product is toegespitst op het gewas, de bodem en de omstandigheden. De inzet van biostimulanten is onderdeel van de systeemaanpak die Van Iperen hanteert.

Stimuline bestaat uit vier lijnen met verschillende producten die u ondersteunen bij alle fasen van de teelt:

  • Met Stimusoil bent u verzekerd van een optimale bodemkwaliteit
  • Stimuplant zorgt voor een goede plantvitaliteit
  • Stimuforce heeft een stressreducerende werking
  • Stimucrop voor het bevorderen van de oogstkwaliteit van uw gewas