Uitdagingen

Actieve start

Wortels zijn cruciaal voor een weerbaar gewas. Als een plant snel sterke wortels maakt, verbetert dat de opname van vocht en mineralen. Dit resulteert in een sterkere plant en een betere benutting van mineralen uit de bodem. Stimuline-producten zoals Stimusoil Baseos stimuleren de actieve start en beworteling.

Meer informatie

Bodemvitaliteit

Een gezonde teelt begint bij een vitale bodem. Een vitale bodem biedt voldoende vocht en voedingsstoffen voor de plant. Stimsoil-producten verbeteren de bodemvitaliteit.

Meer informatie

Gezonde groei

Om ziekten en plagen het hoofd te kunnen bieden, moet een gewas gezond zijn en goed groeien. Verschillende Stimuline-producten bieden een oplossing die een gezonde groei stimuleren en het gewas weerbaarder maken.

Meer informatie

Plantvitaliteit

Een vitaal gewas is doorslaggevend voor een hoge productie. Het is dan ook van belang dat de plant de juiste voeding op het juiste moment binnenkrijgt. Meerdere producten van Stimuline dragen bij aan een vitalere plant en zijn daarom belangrijk in de teelt.

Meer informatie

Stressreductie

Warmte, koude, droogte of juist natte omstandigheden zorgen voor plantenstress. Deze abiotische stress maakt planten vatbaar voor ziekten en plagen én het gaat ten koste van de opbrengst en kwaliteit. Diverse Stimuline-producten bevorderen de weerbaarheid en stressbestendigheid van de plant.

Meer informatie

Oogstkwaliteit

Aandacht voor (de start van) de groei, de bodem, plantvitaliteit en het verminderen van stress, vertaalt zich in de kwaliteit van de oogst. Een selectie Stimuline-producten kunnen de oogstkwaliteit verbeteren.

Meer informatie