Actieve start

Wortels zijn cruciaal voor een weerbaar gewas. Als een plant snel sterke wortels maakt, verbetert dat de opname van vocht en mineralen. Dit resulteert in een sterkere plant en een betere benutting van mineralen uit de bodem. Stimuline-producten zoals Stimusoil Baseos stimuleren de actieve start en beworteling.

Producten voor Actieve start

Stimusoil Baseos